Visa Du học Úc cập nhật thay đổi mới nhất từ ngày 01 tháng 07 năm 2016

329

Những thay đổi quan trọng đối với diện thị thực sinh viên –
Từ ngày 01 tháng 07 năm 2016

Đối với những đương đơn xin thị thực sinh viên mới:

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2016,sẽ chỉ còn một loại thị thực sinh viên duy nhất để đi du học tại Úc – thị thực Sinh viên (diện thị thực 500).

Sau ngày 1 tháng 7 năm 2016, nếu quý khách muốn đi du học tại Úc, quý khách cần xin thị thực Sinh viên (diện thị thực 500) bất kể ngành học của quý khách là gì.

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, tất cả các hồ sơ thị thực Sinh viên phải nộp trực tuyến qua ImmiAccount.

Những hồ sơ thị thực sinh viên bằng giấy nộp trong hoặc sau ngày 1 tháng 7 năm 2016, bao gồm những hồ sơ được gửi đến Trung tâm tiếp nhận Thị thực (VAC) trước ngày 1 tháng 7 nhưng được nhận tại VAC vào hoặc sau ngày 1 tháng 7, sẽ được coi là không hợp lệ và được trả lại đương đơn cùng với phí thị thực sinh viên.

Để biết thêm thông tin về diện thị thực sinh viên và các loại giấy tờ mà quý khách cần cung cấp cùng với hồ sơ thị thực sinh viên, vui lòng nhấp vào đây.

Đối với những người hiện đang có thị thực:

Nếu quý khách đang có thị thực sinh viên diện thị thực từ 570 đến 576, thị thực của quý khách vẫn có giá trị, và điều kiện của thị thực không thay đổi sau ngày 1 tháng 7 năm 2016.

Sau ngày 1 tháng 7 năm 2016, thành viên trong gia đình của những người đang có thị thực Sinh viên (diện thị thực 570-576) cần phải xin diện Thị thực 500 nếu họ muốn đoàn tụ với sinh viên đó tại Úc.

  1. TÌM HIỂU LOẠI THỊ THỰC CỦA BẠN:

Trước khi nộp đơn xin thị thực, quý khách nên quyết định về loại thị thực mà quý khách muốn nộp.

Quý khách có thể sử dụng công cụ tìm kiếm thị thực của DIBP để tìm kiếm thông tin trong việc lựa chọn loại thị thực phù hợp với yêu cầu của quý khách.

Quý khách lưu ý không phải tất cả các loại thị thực đều có thể tìm thấy trong phần Tìm kiếm thị thực. Nếu quý khách chưa chắc chắn về loại thị thực mà mình chọn, quý khách có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết tại trang mạng của Bộ Nhập cư và Bảo vệ Biên giới Úc.

Xin hãy chắc chắn rằng quý khách tự đưa ra quyết định nộp hồ sơ xin thị thực phù hợp với loại thị thực.

Khi quý khách biết được loại thị thực mình cần nộp, hãy đọc kỹ những thông tin liên quan tới loại thị thực bao gồm phí thị thực, giấy tờ cần nộp, yêu cầu về ảnh và quá trình xét duyệt thị thực cùng với đơn xin thị thực theo loại thị thực nhất định.

Quý khách nên đọc kỹ các hướng dẫn cụ thể và hoàn thành đơn xin thị thực. Quý khách cũng có thể lấy đơn xin thị thực tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ thị thực Úc (AVAC) hoặc tải đơn tại hồ sơ và tờ khai

Lưu ý: Nhân viên của công ty VFS Global có thể cung cấp thông tin và mẫu đơn xin thị thực Úc nhưng không được phép tư vấn loại thị thực mà quý khách nên nộp.

2. CÁCH NỘP HỒ SƠ: 

Trang mạng của chúng tôi có thể dùng cho tất cả các đương đơn đủ điều kiện nộp hồ sơ xin thị thực Úc tại Việt Nam. Trang mạng sẽ giới thiệu các thủ tục liên quan tới quá trình nộp hồ sơ xin thị thực

Dành cho quý khách dự định nộp đơn

Vui lòng xem thêm thông tin về quy trình nộp hồ sơ trên trang mạng Đại Sứ Quán Úc hoặc quý khách có thể liên hệ với chúng tôi tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc (AVAC)

Thông tin chi tiết xem tại mục Liên hệ

Tiến trình nộp hồ sơ tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ thị thực Úc

Bước 1

Lựa chọn loại thị thực phù hợp với mục đích đến Úc của quý khách và tải mẫu đơn xin theo đúng loại thị thực

Lưu ý: Quý khách có thể lấy mẫu đơn tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ thị Úc (AVAC)

Bước 2

Hồ sơ xin thị thực của quý khách có thể cần thêm các giấy tờ được yêu cầu. Để biết danh sách giấy tờ được yêu cầu nộp với loại thị thực quý khách nộp, xin vui lòng xem danh sách giấy tờ theo từng loại thị thực. Hồ sơ của quý khách cần tập hợp hết các loại giấy tờ được yêu cầu.

Để tránh chậm trễ, quý khách vui lòng chuẩn bị hết những giấy tờ được yêu cầu và nộp cùng lúc nộp đơn xin thị thực.

Bước 3

Sắp xếp phí thanh toán nộp hồ sơ xin thị thực bằng tiền Việt Nam. Quý khách cũng có thể thanh toán phí bằng thẻ tín dụng.

Bước 4

Đặt lịch hẹn để tới trung tâm nộp hồ sơ.

Lưu ý quan trọng cho các đương đơn:

Một đơn xin có giá trị là một đơn xin phải điền đầy đủ các thông tin trong đơn phù hợp với loại thị thực và thanh toán phí xin thị thực. Các đương đơn dưới 18 tuổi cần được ký đơn bởi bố/mẹ hoặc người giám hộ của đương đơn.

Các giấy tờ được yêu cầu nên nộp cùng đơn xin thị thực. Các giấy tờ không sử dụng tiếng Anh cần kèm theo một bản công chứng dịch sang tiếng Anh.

Để quá trình xét duyệt hồ sơ nhanh chóng, quý khách nên nộp đầy đủ các giấy tờ được yêu cầu và các giấy tờ khác liên quan cùng lúc với đơn xin thị thực (vui lòng xem các giấy tờ được yêu cầu nộp ở phần hướng dẫn nộp giấy tờ theo từng loại thị thực phù hợp)

Nếu quý khách không cung cấp tất cả các giấy tờ cụ thể cùng lúc nộp đơn xin thị thực, đơn xin của quý khách có thể được xét duyệt chỉ thông qua những giấy tờ mà quí khách đã cung cấp. Luật nhập cư của Úc cho phép quyết định kết quả bất cứ lúc nào sau khi nhận được hồ sơ xin thị thực của quý khách.

Hãy nộp đơn sớm và đến Úc đúng thời điểm.

3. SAU KHI NỘP HỒ SƠ:

Sau khi đã nộp hồ sơ thị thực Úc, và đang chờ bộ hồ sơ trong quá trình xét duyệt, quý khách có thể kiểm tra tình trạng hồ sơ đường dẫn sau: Kiểm tra tình trạng hồ sơ

Thời gian xét duyệt tiêu chuẩn cho từng loại thị thực bao gồm loại thị thực mà quý khách đang xin. Vui lòng xem nhấn đường dẫn:

Thời gian xét duyệt hồ sơ tiêu chuẩn.