Tìm hiểu chính sách Visa du học Úc 2016 và cơ hội cho học sinh Việt Nam

33

Chương trình xét duyệt visa du học Úc diện ưu tiên (Streamlined Visa Processing – SVP) đã kết thúc từ ngày 30/6/2016 và được thay thế bởi SSVF với tiêu chí đơn giản hơn, xác thực hơn, hiệu quả hơn và có hiệu lực từ ngày 1/7/2016
Hệ thống visa mới SSVF được sắp xếp đơn giản hơn, giảm từ 08 subclass visa du học (loại visa du học) hiện nay xuống còn 02 subclass và đưa ra một khung đánh giá rủi ro xuất nhập cảnh, Visa SSVF thiết kế nhằm làm cho việc xét visa sinh viên đơn giản hơn, tiết kiệm hơn cho những sinh viên có ý muốn đi học thật sự, đưa ra hướng đi có trọng tâm hơn cho sinh viên với mục đích nhập cư trung thực và tạo ra một sân chơi bình đẳng cho tất cả nhà cung cấp giáo dục. Chương trình xét duyệt visa du học Úc diện ưu tiên (Streamlined Visa Processing – SVP) đã kết thúc từ ngày 30/6/2016 và được thay thế bởi SSVF với tiêu chí đơn giản hơn, xác thực hơn, hiệu quả hơn và có hiệu lực từ ngày 1/7/2016

Theo đó, hệ thống Visa SSVF còn 2 loại visa du học mới là Subclass 500 dành cho sinh viên quốc tế, và Subclass 590 dành cho phụ huynh hay người giám hộ. Subclass 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576 dành cho sinh viên quốc tế trước đây sẽ không còn nữa.

timhieuchinhsachvisaduhocuc2016vacohoichohocsinhvietnam
I/ Một số điểm chính trong Visa SSVF 2016

1/Visa du học từ 8 lớp xuống còn 2 lớp.

2/Giới thiệu một khung xét mức độ rủi ro nhập cư duy nhất cho tất cả sinh viên quốc tế, bất kể là sinh viên đó nộp hồ sơ theo học chương trình nào từ cử nhân, cao đẳng nghề đến tiếng Anh hay bất kì chương trình khác.

3/Những sinh viên khi có đủ điều kiện trong diện xét duyệt visa diện đại học/sau đại học sẽ được duyệt theo cấp độ 1 bất kể sinh viên đến từ quốc gia nào và không cần phải có chứng chỉ IELTS, TOEFL, PTE…, không cần phải chứng minh tài chính, không cần có tiền mặt trong ngân hàng hoặc khoản vay được ngân hàng chấp thuận. Tuy nhiên học sinh vẫn có thể bị yêu cầu các giấy tờ trên và chứng minh tài chính nếu trường mà học sinh theo học yêu cầu

4/Để xác định yêu cầu bằng chứng về tài chính và yêu cầu tiếng Anh văn của sinh viên phải nộp trong hồ sơ xin visa, SSVF sẽ xét theo quốc tịch và trường mà sinh viên sẽ theo học tại Úc.

5/Tất cả các cơ sở giáo dục sẽ tham gia vào hệ thống SSVF mới – một thay đổi nổi bật so với hình thức SVP trước đây chỉ được áp dụng cho các trường đại học và một nhóm các trường dạy nghề và các cơ sở giáo dục tư nhân được lựa chọn

Nhìn chung chính sách Visa mới rất thuận lợi cho sinh viên theo học tại các trường thuộc diên ưu tiên cấp độ 1 và sẽ khó khăn hơn đối với sinh viên theo học tại các trường không phải thuộc nhóm cấp độ 1. Đối với nhóm này các bạn cần có lộ trình học tập rõ ràng và chứng minh tài chính đủ để theo học và sinh sống tại Úc

II/ Mức lệ phí

A. Lệ phí xin visa du học (tất cả các subclass) :
Đương đơn chính: 550 AUD, tăng 15 AUD
Người phụ thuộc trên 18 tuổi: 410 AUD, tăng 05 AUD
Người phụ thuộc dưới 18 tuổi: 135 AUD, không đổi

B. Lệ phí xin visa ở lại sau tốt nghiệp – Temporary Graduate Visa subclass 485

Đương đơn chính: 1470 AUD, tăng 30 AUD
Người phụ thuộc trên 18 tuổi: 735 AUD, tăng 15 AUD
Người phụ thuộc dưới 18 tuổi: 370 AUD, tăng 10 AUD

C. Lệ phí xin visa làm việc tạm trú diện tay nghề – Temporary work skilled subclass 457
Đương đơn chính: 1060 AUD, tăng 25 AUD
Người phụ thuộc trên 18 tuổi: 1060 AUD, tăng 25 AUD
Người phụ thuộc dưới 18 tuổi: 265 AUD, tăng 05 AUD

D. Lệ phí xin visa thường trú (định cư) các loại: Skilled Regional (Provisional) subclass 489, Skilled Independent subclaa 189, Regional Sponsored Migration scheme – subclass 187, Employer Nomination scheme subclass 186
Đương đơn chính: 3600 AUD, tăng 80 AUD
Người phụ thuộc trên 18 tuổi: 1800 AUD, tăng 40 AUD
Người phụ thuộc dưới 18 tuổi: 900 AUD, tăng 20 AUD

Thủ tục sinh trắc học sẽ bắt buộc: Tổng lãnh sự quán Úc tại Việt Nam cũng đưa ra thông báo về yêu cầu cung cấp dữ liệu sinh trắc học với tất cả đương đơn xin xét cấp visa vào Úc bắt đầu từ ngày 17/07/2015 và tại Hà Nội là từ ngày 27/07/2015. Nếu như trước đây, đương đơn có thể uỷ quyền cho tổ chức tư vấn hoặc người đại diện nộp hồ sơ thì từ thời điểm nêu trên, đương đơn phải có mặt tại trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc (AVAC do VFS điều hành) để chụp ảnh, lấy vân tay.

III/ Những nguyên nhân nào dẫn đến trượt Visa du học Úc?

Có một số yếu tố thường gặp đối với học Việt Nam như:

– Sinh viên theo học tại Úc bỏ học giữa chừng

– Trốn học đi làm việc

– Hết hạn Visa nhưng trốn ở lại Úc

– Làm thêm quá số lượng giờ quy định

– Không minh bạch trong việc làm hồ sơ du học…

Chính vì thế Visa tại đối với sinh Việt Nam sẽ được xét chặt chẽ hơn, theo số liệu cung cấp bởi Sở Di trú và Bảo vệ Biên giới (năm 2015) đã cho thấy quốc gia bị huỷ visa nhiều nhất là Trung Quốc, với 1,120 trường hợp; theo sau đó là Việt Nam (896 trường hợp)

timhieuchinhsachvisaduhocuc2016vacohoichohocsinhvietnam-1
IV/ Giải pháp nào cho tỉ lệ Visa du học cao đối với sinh viên Việt Nam năm 2016?

Đây chắc chắn là một câu hỏi thường gặp của các bậc phụ huynh và học sinh kể từ khi Visa du học Úc SSVF có hiệu lực, tuy nhiên căn cứ vào chính sách Visa úc 2016 thì phụ huynh :

1. Sinh viên Việt Nam cần củng cố kiến thức học tập để đạt điểm cao và cần xác định cho mình một lộ trình học tập rõ ràng và công việc tương lai. Điều này sẽ giúp các em có một bộ hồ sơ học tập đẹp và thuyết phục.

2. Cần chọn cho mình các trường học cho tỉ lệ Visa cao đó là các trường nằm trong nhóm cấp độ 1 không phải chứng minh tài chính

3. Tài chính cần chuẩn bị rõ ràng và khoản thu nhập đều chứng minh được một cách rõ ràng

4. Chọn các lộ trình học tập thông qua việc học tập tại các đất nước có nền giáo dục tiên tiến như Singapore, sau đó chuyển tiếp sang Úc

5. Chọn lộ trình học tập tại một cơ sở khác của các trường đại học hàng đầu tại Úc ở một quốc gia khác sau đó chuyển sang Úc.

SHARE